Nyilatkozat- minta elálláshoz

 

Címzett: EP Trade Hungary Kft.

(cím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 29-33.)

Alulírottak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorolom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………….

A fogyasztó(k) címe: ……………………………………………………………..

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza): …………………………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) ……………………………………………………………………………………

 

 

 

Kelt